Офіційний сайт Пологівської міської ради

Пошук

Розділи

Календар

« Вересень 2020 »
Пн   7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24  
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Нд 6 13 20 27  

Законодавство

Реєстрація колективних договорів

Колективний договір - це нормативно-правовий договір, що укладається на виробничому рівні між роботодавцем і найманими працівниками з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів суб'єктів соціального партнерства.Колективний договір укладається між роботодавцем і одним або кількома профспілковими (чи іншими уповноваженими на представництво трудовими колективами) органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраних та уповноважених трудовим колективом. Колективний договір традиційно вважається одним із основних інститутів трудового права.

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про колективні договори і угоди” колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12).

Зміст колективного договору та порядок підписання визначено Законом України “Про колективні договори і угоди”.

Керуючись ст 9. Закону України “Про колективні договори і угоди” та постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2013-%D0%BF/sp:java-:max100)

Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень.

У Пологівській міській раді питання повідомної реєстрації колективних договорів віднесено до компетенції Відділу економічного розвитку.

Для здійснення реєстрації колективного договору

Одна із сторін колективного договору надає до Відділу економічного розвитку Пологівської міської ради:
- примірник договору разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Прийом колективних договорів на реєстрацію проводиться:
Понеділок-четвер: з 08:00 – 12:00 та з 12:45 – 17:00;
П‘ятниця: з 08:00 – 12:00 та з 12:45 – 15:45.

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до реєструю чого органу.

Під час повідомної реєстрації реєструючий орган вносить відповідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них.

Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.

Порядок реєстрації змін чи доповнень до колективного договору аналогічний порядку реєстрації самого договору.

Контактна особа: Яланський І.С. (050) 4540657

Міністерство соціальної політики України з метою створення умов для зменшення гендерної нерівності у сфері праці та зайнятості затвердило Методичні рекомендації щодо включення положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків у трудових відносинах, до колективних договорів, угод. Цей документ – дороговказ роботодавцям та профспілкам із практичного застосування Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківˮ.

Застосування Методичних рекомендацій дасть змогу, зокрема:

ефективніше використовувати наявні робочі ресурси;

отримувати більші вигоди для підприємства у конкуренції за кваліфіковану робочу силу завдяки усуненню дискримінаційних чинників.

Упровадження політики рівності та недискримінації на підприємствах, в установах, організаціях сприятиме встановленню:

прозорих та чітких принципів і методів управління трудовим колективом;

рівних і незалежних від статі можливостей професійного навчання, розвитку, кар’єрного зростання;

умов для поєднання професійної діяльності з сімейними обов’язками, у тому числі шляхом застосування гнучкого робочого графіка та можливості дистанційної роботи в межах режиму роботи підприємства, установи, організації.

Документ містить типові ситуації дискримінації за ознакою статі у соціально-трудових відносинах і зазначає їх наслідки, примірний перелік положень щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах, рекомендованих для викладення в колективних договорах, угодах, а також Примірне положення про уповноваженого з гендерних питань – радника керівника підприємства, установи, організації, їхніх структурних підрозділів.

Детальніше - за посиланням